17 thg 2, 2012

Cách tính chi phí quảng cáo Google Adwords

Mỗi khi ai đó tìm kiếm trên Google, AdWords sẽ chạy phiên đấu giá để xác định quảng cáo hiển thị trên kết quả tìm kiếm và xếp hạng của những quảng cáo đó trên trang. Để đặt quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá này, bạn sẽ đặt tùy chọn đặt giá thầu trong tài khoản của mình.

Hầu hết mọi người bắt đầu trong AdWords sử dụng tùy chọn đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cơ bản, nghĩa là họ tích lũy chi phí dựa trên số lượng nhấp chuột họ nhận được trên quảng cáo của mình. Nếu bạn sử dụng tùy chọn này, số tiền bạn bị tính cho mỗi nhấp chuột tùy thuộc một phần vào giá thầu tối đa giá mỗi nhấp chuột bạn đặt trong tài khoản của mình, còn được gọi là giá thầu CPC tối đa. Số tiền này tương ứng với số tiền cao nhất bạn sẽ trả cho mỗi nhấp chuột lên quảng cáo. Thực tế, bạn sẽ chỉ bị tính số tiền cần thiết để giữ vị trí của quảng cáo của mình trên trang.
Tính phí quảng cáo google

Bạn luôn có thể thấy toàn bộ báo cáo về chi phí quảng cáo và lịch sử thanh toán của mình trong tài khoản tại https://adwords.google.com.vn .

Ví dụ:
Giả sử bạn đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la cho quảng cáo của mình. Khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn, số tiền tối đa bạn sẽ trả cho nhấp chuột là 1 đô la.