15 thg 7, 2013

Mạng xã hội đóng vai trò như thế nào trong SEO?!

Mỗi ngày, có 40% trong 7 tỷ người lên mạng để tìm kiếm, tạo mới, học hỏi và tham gia vào mạng xã hội. Bài viết này cung cấp một cái nhìn về hoạt động truyền thông mạng xã hội hàng ngày. 24 giờ, 1.440 phút, 86.400 giây, hàng tỷ lượt thích, kết nối, tweet, tumblr, video, hình ảnh...

Vậy với những hình ảnh dưới đây, các bạn có nghĩ rằng làm SEO bằng MXH sẽ mang lại hiệu quả lớn nhất trong các dịch vụ seo không?!