1 thg 3, 2012

Quy trình Seo cơ bản mà nhiều Seoer vẫn đang áp dụng

Quy trình Seo cơ bản
Một quy trình SEO cơ bản gồm có 6 bước

  1. Nghiên cứu từ khóa
  2. Cấu trúc web
  3. On Site SEO
  4. Xây dựng liên kết
  5. Kiên trì xây dựng, phân tích tiến độ và chờ đợi.
  6. Phân tích thứ hạng, Đo lường kết quả

Nếu dựa theo bảng tuần hoàn SEO thì chỉ còn 3 bước chính:

  1. Phân tích từ khóa.
  2. Tiến hành thực hiện SEO on Page: 
  3. Thực hiện SEO off Page
Còn tiếp hoàn thành sau