3 thg 5, 2012

Keyword tool của google được nâng cấp

Cùng với nâng cấp và bổ sung thêm thuật toán mới Chim cánh cụt, công cụ keyword tools của Google cũng được nâng cấp. Làm cho danh sách từ khóa liên quan có tính thật hơn không còn xổ ra rất nhiều như trước.  

Cách thống kê này có vẻ khoa học hơn theo ý kiến của riêng mình vì nó không list các từ khóa liên qua 1 cách tràn lan nữa mà nó liệt kê các từ khoa gần rất hiệu quả dễ dàng cho việc lựa chọn từ khóa. Ví dụ bạn search từ khóa thiết kế web chuyên nghiệp ,dịch vụ seo chẳng hạn tôi đã chụp màn hình về sự thay đổi thú vị nho nhỏ này của google. Có những tham số mới rất lạ mình cũng chưa hiểu có ai không nhỉ


Đánh giá của một số thành viên đã sử dụng:
  • A thấy, thay đổi lớn nhất là G nhóm các từ khóa gợi ý một cách tường minh hơn, giúp SEOer lựa chọn từ khóa liên quan toàn diện hơn, dễ dàng hơn.
  • Cách sắp xếp mới của Google Adwords rất hợp lý, dễ theo dõi hơn cách sắp xếp cũ !
  • giao diện mới này có vẻ khó dùng nhỉ
Cập nhật thêm khi có phản hồi mới Nguồn: idichvuseo.com