26 thg 3, 2012

Google cập nhật Google Panda 3.4 ngày 24/03/2012

Sáng ngày 24/03/2012, trên Twitter, Google đã thông báo việc cập nhật phiên bản Google Panda 3.4. Ở lần cập nhật này có khoảng 1,6% truy vấn (queries) bị ảnh hưởng thứ hạng trên kết quả tìm kiếm. Các bạn có thể xem cập nhật này trên Twitter tại đây: https://twitter.com/#!/google/status/183312403100995584


Và như vậy là có lẽ những biến động về từ khóa thiết kế web mà tôi đưa ra ngày hôm qua chính là do phiên bản Google Panda 3.4 được cập nhật. Qua việc Google thông báo có 1,6% queries bị ảnh hưởng đã giải thích cho thắc mắc của một số bạn là vì sao những từ khóa mà họ đang thực hiện không có biến động như tôi nói đối với từ khóa thiết kế web.

Theo SearchEngineLand.com thì việc đặt tên là Google Panda 3.4 chỉ là tạm thời vì chưa xác định được mức độ thay đổi của đợt cập nhật này từ 140 ký tự mà Google cập nhật trên Twitter. Vẫn có khả năng đây là phiên bản Google Panda 3.5 hay thậm chí là 4.0. SearchEngineLand sẽ có thay đổi và thông báo cụ thể hơn về điều này.
Nguồn: babywolfvn.com