20 thg 12, 2014

Các Dạng Quảng Cáo Facebok

Như đã đề cập ở những loạt bài trước, việc bạn chọn cho mình một mục tiêu quảng cáo cụ thể và rõ ràng sẽ giúp cho quảng cáo của bạn đạt hiệu quả nhiều hơn mong đợi.
Mục tiêu quảng cáo là những gì bạn muốn mọi người làm khi họ xem quảng cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo quảng cáo để thu hút mọi người thích Trang Facebook của bạn, điều này khác với tạo quảng cáo để thu hút mọi người truy cập trang web của bạn.
Khi bạn chọn mục tiêu quảng cáo, Facebook sẽ giúp bạn tạo quảng cáo để đạt được mục tiêu cụ thể đó. Bạn có thể theo dõi cách quảng cáo hoạt động để đạt được mục tiêu quảng cáo của bạn trong Trình quản lý quảng cáo.
Vậy thông thường có những loại mục tiêu quảng cáo nào?


Tùy từng mục tiêu – mục đích quảng cáo của khách hàng chúng ta sẽ có rất nhiều những loại khác nhau. Nhưng để đơn giản hóa và tối ưu hiệu quả, Facebook cho chúng ta một số dạng quảng cáo trên Facebook rất cụ thể:
loại quảng cáo 
1. Số lần nhấp vào trang webThu hút mọi người truy cập vào trang Web của bạn.
loại chuyển web
2. Chuyển đổi trên trang web: Tăng các chuyển đổi cụ thể cho trang web của bạn. Bạn sẽ cần pixel chuyển đổi cho trang web của bạn trước khi bạn có thể tạo quảng cáo này
3. Tương tác với bài viết trên Trang: Quảng cáo bài viết trên Trang của bạn.
tương tác bài viết
4. Số Lượt thích trang: Nhận số lượt thích Trang để tăng đối tượng và xây dựng thương hiệu của bạn.
loại thích trang
5. Cài đặt ứng dụng: Thu hút mọi người cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc máy tính.
6. Tương tác với ứng dụng: Thu hút mọi người sử dụng ứng dụng dành cho máy tính.
7. Yêu cầu ưu đãi: Tạo các ưu đãi để mọi người đổi trong cửa hàng của bạn
loại ưu đãi
8. Phản hồi sự kiện: Tăng số người tham dự sự kiện của bạn.
loại sự kiện
9. Lượt xem video: Tạo các quảng cáo thu hút nhiều người.