1 thg 4, 2012

Google Dance là gì?Google dance là một hiện tượng khi website đang được rank với một hoặc nhiều từ khóa ở vị trí cao, thì sau đó bị rớt rank nhanh chóng, dù vẫn xây dựng liên kết bình thường, và sau vài ngày rank của website sẽ trở lại bình thường.
Google Dance

Khi gặp hiện tượng Google Dance, các bạn không nên quá hoảng hốt khi website của bạn ở trong tình trạng này, mà hãy tiếp tục xây dựng liên kết cho website một cách bình thường vì hiện tượng này chỉ xảy ra khoảng vài ngày.
Hiện tượng Google Dance này do đâu?
Vấn đề này thường xảy ra với những website làm SEO không đúng tiến trình, xây dựng liên kết một cách quá nhanh, spam link, trùng lập nội dung với những trang web khác …
Làm thế nào để khắc phục hiện tượng Google Dance?
  • - Chú ý tới vấn đề xây dựng nội dung thật tốt, tránh trùng lập nội dung với những trang web khác và những trang con cùng website.
  • - Xây dựng liên kết một cách hiệu quả, hợp lý, tránh spam link.
  • Nguồn: seochuyennghiep.com