29 thg 12, 2014

Đối Tượng Tương Tự Trên Facebook

Đối tượng tương tự(Lookalike Audiences) là gì?

Đối tượng tương tự cho phép bạn tiếp cận những người mới có khả năng quan tâm đến doanh nghiệp của bạn vì họ tương tự với danh sách khách hàng bạn quan tâm.
Khi bạn sử dụng Đối tượng tùy chỉnh, bạn có thể chọn tạo đối tượng tương tự nhắm mục tiêu những người tương tự như danh sách đối tượng tùy chỉnh của bạn. Đối tượng tương tự giúp bạn tiếp cận những người tương tự như khách hàng hiện tại của mình để thu hút người hâm mộ, đăng ký trang web, mua hàng ngoài Facebook, yêu cầu phiếu giảm giá và ý thức về nhãn hiệu. Thông qua các nguồn sau:
  • Người hâm mộ Trang: Bạn có thể nhắm mục tiêu những người giống người hâm mộ Trang của bạn nhưng chưa biết về doanh nghiệp của bạn.
  • Danh sách cơ sở dữ liệu khách hàng: Hãy phát triển nguồn khách hàng tiềm năng của bạn bằng cách sử dụng Đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tương tự cùng nhau để hiển thị quảng cáo của bạn cho những người giống khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của bạn.
  • Khách truy cập trang web: Tăng chuyển đổi bằng cách sử dụng thông tin từ pixel chuyển đổi trên Facebook của bạn hoặc một Đối tượng tùy chỉnh trên trang web để thu hút khách truy cập trang web của bạn

4 tùy chọn của đối tượng tương tự trong Trình quản lý quảng cáo:
doi tuong tuong tu trên facebook
Lưu ý rằng đối tượng tương tự của bạn mỗi lần chỉ có thể bao gồm những người từ một quốc gia.
Để tạo đối tượng tương tự, bạn bạn cần có một nhóm khách hàng để tạo cơ sở cho đối tượng tương tự của mình. Sử dụng một trong các đối tượng sau:
  • Người hâm mộ Trang Facebook của bạn 
  • Đối tượng tùy chỉnh
  • Pixel Facebook. Bạn có thể sử dụng pixel chuyển đổi hoặc Đối tượng tùy chỉnh trên trang web.

Bước 1: Truy cập Trình quản lý quảng cáo và chọn tab Đối tượng

doi tuong tuong tu trên facebook

Bước 2: Chọn Tạo đối tượng - Chọn Đối tượng tương tự

doi tuong tuong tu trên facebook

Bước 3: Chọn nhóm khách hàng của bạn. Chọn một Trang Facebook, Đối tượng tùy chỉnh, pixel chuyển đổi hoặc Đối tượng tùy chỉnh trên trang web.

doi tuong tuong tu trên facebook

Bạn có thể tăng hoặc giảm quy mô đối tượng tương tự bằng cách sử dụng thanh trượt.
Lưu ý: Quy mô đối tượng nguồn tối thiểu là 100 người nhưng bạn nên đặt ở mức cao hơn. Càng có nhiều người trong đối tượng nguồn của bạn, Facebook càng có thể tìm được nhiều người giống họ hơn.
Đối tượng tương tự của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng cho nhắm mục tiêu quảng cáo trong vòng 6 đến 24 giờ. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của đối tượng này trong cột Tính khả dụng. Khi đối tượng được liệt kê là Sẵn sàng.doi tuong tuong tu trên facebookVà giờ bạn có thể tạo quảng cáo để tiếp cận đối tượng tự của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thêm quảng cáo của bạn bằng cách thêm tùy chọn Nhắm mục tiêu đối tượng chính trên Facebook. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn tiếp cận những người từ 20 đến 30 tuổi sống tại Hồ Chí Minh, hãy chọn tùy chọn độ tuổi và vị trí.