9 thg 5, 2012

Quá trình phê duyệt quảng cáo Google Adwords

Quá trình phê duyệt quảng cáo là gì?

Tất cả quảng cáo Google AdWords đều thông qua một quá trình phê duyệt để đảm bảo các quảng cáo là an toàn và thích hợp cho người dùng. Trước khi bất kỳ quảng cáo nào có thể được hiển thị, mỗi quảng cáo được xem xét dựa trên các chính sách quảng cáo của chúng tôi.Nếu bất kỳ vấn đề được tìm thấy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông tin về chính sách và những gì bạn có thể làm gì để có được chấp thuận.


Tại sao có chính sách quảng cáo?

Google tạo ra chính sách quảng cáo AdWords vì những lý do sau đây:
Google có những ấn tượng tốt khi xem các quảng cáo được hiển thị trên Google..
Chúng tôi muốn quảng cáo theo các quy định của pháp luật áp dụng tại các quốc gia nơi chúng xuất hiện.

Làm thế nào để quảng cáo của tôi được phê duyệt?

Mỗi khi bạn tạo ra một quảng cáo mới hoặc thay đổi một quảng cáo hiện có, thì mẫu quảng cáo đó sẽ được Google tự động kiểm tra theo dõi, để đảm bảo mẫu quảng cáo không vi phạm các chính sách.

Làm thế nào khi quá trình phê duyệt diễn ra lâu?

Thường là chỉ trong vòng 3 ngày làm việc, nếu bạn phải chờ quá lâu, hãy liên hệ với Google ngay.
Trong khi quảng cáo của bạn đang được xem xét, quảng cáo đó sẽ có status là “under review”.
Google xem xét những gì trong mẫu quảng cáo:
Google sẽ xem xét nội dung quảng cáo, từ khóa, landing page cũng như là cơ cấu tài khoản.