13 thg 6, 2012

Cập nhật Google Panda 3.7 ngày 12_6_2012

Hồi hộp và chờ đợi xem các từ khóa của mình có bị ảnh hưởng của lần cập nhật mới này không?
Ngày 12/06/2012 trên Twitter - tài khoản chính thức của Google thông báo xác nhận việc Google Panda 3.7 chính thức cập nhật.
Theo các thông báo chính thức của Google thì lần này Google Panda 3.7  thay đổi khoảng 1% lượng truy vấn trên toàn thế giới và cũng rơi vào khoảng 1% cho lượng truy vấn ở Mỹ.
Hy vọng lần này thuật toán Google Panda 3.7 cập nhật sẽ làm cho kết quả tìm kiếm chất lượng hơn trước.
Theo SERoundTable